Všichni partneři

Výbor dobré vůle

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko začleňují do společnosti. Nadace uděluje stipendia znevýhodněným studentům, hradí zdravotnické pomůcky (invalidní vozíky, rehabilitační kočárky, sluchadla…), rehabilitační pobyty pro děti s dětskou mozkovou obrnou a také přispívá na rozvoj sociálních služeb pro seniory či lidi ohrožené sociálním vyloučením.
Výbor dobré vůle podporuje lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Více informací najdete na:

www.vdv.cz

Náhledový obrázek - Výbor dobré vůle